mellombels.com
Vinsjan på kaia
I 10 uker fremover er jeg deltaker på et sangkurs for folk som ikke kan synge. For det kan jeg ikke. Synge, altså. Det viser seg at alle de andre som ikke kan synge i Trondheim er over 50. Eller så…