mellombels.com
P-ordet
Kan man si «gullpenis» til femteklassinger? Jeg synes tydeligvis ikke det, hvis vi skal dømme etter reaksjonen min under forrige omvisning i Egypt-utstillingen. Problemet dukket opp mens jeg fortal…