mellombels.com
Kakeproblemer er også problemer
Jeg lo av det her. Det var AKKURAT slik jeg følte meg på den siste festen i kollektivet.