mellombels.com
Lollipop Spinn
Jeg har testet en ny is! Og siden den er en av årets isnyheter, har jeg Aftenposten-testen å sammenligne med igjen. Denne isen mente de voksne veldig lite om, annet enn at den var en av de bedre sa…