melivetpaaslep.wordpress.com
Livets kurve
Hvis jeg skulle laget en kurve over livets bølger, hvordan ville den sett ut da? Er det hendelser, relasjoner eller hva jeg føler for dem som ville skapt de største bevegelsene?