melihome.com
Micro Town House 4x8m: Thiết kế nhà nhỏ đẹp 30m2 đầy màu sắc tại Sài Gòn - MeliHome
Dự án Micro Town House là một giải pháp thông minh với việc bố trí không gian hợp lý, hình thức hiện đại, đẹp. Một ví dụ điển hình của một thiết kế nhà nhỏ đẹp