melidoniumm.wordpress.com
Adrian Erbiceanu – poesis
La poarta înserării Din adâncimi – pe ape dispersate Ce-şi cată vad să-ncalce alt hotar – Călăuzit de-un simţământ primar, Sui treptele-ntrebării ferecate. La poarta înserării gândul bate. Incertit…