melidoniumm.wordpress.com
Gheorghe Pârlea – Notiţe la…,,Tema pentru acasă”, primul roman al unui preţuit poet basarabean: Nicolae Dabija
(sau, Un roman în care „dragoste” e un antonim pentru…,,Siberie”)De la o vreme, încep a conştientiza dureros că am citit mult prea puţin pentru cele şase decenii bifate ca t…