melidoniumm.wordpress.com
Interviu cu Maria Diana Popescu – ,,N-am să mă mişc din turnul de veghe al Patriei mele”
Maria Diana Popescu – o publicistă tenace, cu convingeri deloc convertibile, care vede, din Stuttgart, imperfecţiunile societăţii româneşti, pe care le încondeiază, cu talent, în filipice cu …