melidoniumm.wordpress.com
Ştefan Lucian Mureşanu- Sensul onomatopeelor în creaţia lirică bacoviană
Motto: Veacul m-a făcut / Atât de cult, / Încât mă uit / Peste oameni. / Am învăţat atâtea / În timpul din urmă, / Că suntem / La un punct însemnat. (George Bacovia, „Vizită”) Poate ca nimeni altu…