melidoniumm.wordpress.com
Restituirea Basarabiei cerută de locuitorii Principatului Moldovei (dupa Războiul din Crimeea)
„Petițiunea adresată Sublimei Porți de cătră locuitorii Moldovei în obiectul restituărei Besarabiei. În agiunul importentelor conferințe ce au să reguleză la Paris condițiile Păcei generale și să a…