melidoniumm.wordpress.com
Ștefan cel Mare în Cronica lui Maciej Stryjkowski (1547-1593)
„1504. Acest Ştefan, voievod al Moldovei (Stephan Wojewoda Wołoski), era iscusit şi norocos, căci într-un rând a biruit o sută cincizeci de mii de turci, pe lângă alte lupte dese şi însemnate cu ei…