melidoniumm.wordpress.com
Părintele Cleopa – Predică la Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc (Psalm 103, 5) Iubiţi credincioşi, “Biserica lui Hristos dreptmăritoare prăznuieşte, odată pe an, pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi G…