melidoniumm.wordpress.com
Petruș Andrei: Gheorghe A. M. Ciobanu – Exegi monumentum „Constantin Teodorescu – Mecena, Medic şi Misionar”
,, Dar afară de acestea, vor căta vieţii tale Să-i găsească pete multe, răutăţi şi mici scandale.” (Mihai Eminescu) Apărut sub semnătura eminentului profesor şi om de cultură Gheorghe A. M. Cioban…