melidoniumm.wordpress.com
Maria Mănucă – versuri
În progresie geometrică Străveziul din adîncul cupei de crin Asa e Crai Nou. Coborît pe pămînt cosas s-a făcut. Un făurar i-a limpezit fata cu polen si lumină. Cealaltă fată: umbra deasă si vie. Ac…