melidoniumm.wordpress.com
Istoria literaturii ca ecritură a disperării şi a iubirii de semeni
După cum se ştie, George Călinescu a publicat, în 1941, monumentala lucrare, Istoria literaturii române de la origini până în prezent (cu ediţia secundă, din 1982, îngrijită de fostul său asistent …