melidoniumm.wordpress.com
Povestea lui Simion Dascălul despre întemeierea Țării Moldovei
Din Letopisețul lui Grigore Ureche. Fotocopie a unui manuscris din sec. XVII „O poveaste den predosloviia celui moldovenesc ce într-însa spune că iaste făcută țara den doao limbi, den români (ромѫ…