melidoniumm.wordpress.com
Carmen Marin – Visurile şi amintirile lui Dumitru Sinu consemnate de Octavian D. Curpaş
Visuri şi amintiri, spuse cu nostalgie, şi aşternute cu dibăcie, într-un testament de suflet-recenzie la „EXILUL ROMÂNESC LA SFÂRŞIT DE SECOL XX – Paşoptiştii români în Franţa Canada şi State…