melidoniumm.wordpress.com
Blândeţea şi laşitatea, economia şi zgârcenia
Trebuie multă băgare de seamă să putem lămuri ceea ce este una şi ceea ce este alta, aceasta pentru că alături de virtuţi se află viciile, alături de uşurinţa exprimării obrăznicia, alături de blân…