melidoniumm.wordpress.com
Petruș Andrei : Virgil Răzeșu – O carte de învățătură
,,Ce ne facem, doamnelor?” (Editura ,, Răzeșu”, Piatra Neamț, 2012) este un caleidoscop dar și ,,O carte de învățătură” în același timp, pentru toate vârstele. Maniera de creație a scriitorului Vir…