melidoniumm.wordpress.com
Casa Eminescu de la Văratec, lăsată să se prăbuşească
Scriam în articolul anterior că sînt trei dovezi care atestă faptul că în această casă a stat cîndva Eminescu. Prima dintre ele este atestată de academiciana Zoe Dumitrescu Buşulenga (maica Benedic…