melidoniumm.wordpress.com
Valahii din Carpaţii Nordici şi sutele de aşezări întemeiate de ei
Asupra unor populaţii din Carpaţii Nordici planează misterul originii lor. Ele se deosebesc prin fizionomie, prin trăsături sufleteşti, port, obiceiuri, tradiţii sau arhitectură de masa slavă în ca…