melidoniumm.wordpress.com
Gh. A. M. Ciobanu- Jean Mihail, un mare cineast
Apartenent oraşului Roman cu primii lui paşi cu care a pornii să-şi constituie sensibila sa formaţie intelectuală de mai tirziu, cineastul Jean Mihail (1896-1963) reprezintă pentru arta românească …