melidoniumm.wordpress.com
Prof. dr. Ghe. Carageani – “Aromânii: repere istorice, lingvistice, culturale şi politice”
Aduşi aminti cum va s-videm tu bitisita a etãl’ei X armân’il’i şi spun el’ işiş cu numa: armân’i icâ aromân’i tutunãoarã rrãmãn icâ romãn a deapoa populili vitini lă spun: greţl’i – cuţovlahi, sârg…