melancholicbutterfly.wordpress.com
Life=Motorcross
I was walking along a footbridge when I saw a motorcross competition from a distance (haha. May pagkasingitera kasi ako minsan kapag may nakikita akong kumpulan ng tao.). People were really excited…