melaimagpantay.wordpress.com
Si Manuel Sastron at ang bayan ng Cuenca
Isinulat ni Manuel Sastron ang Batangas y su Provincia na nabibilang sa serye na tinawag na Filipinas Pequenos Estudios, isa sa mga naunang pag-aaral ng kasaysayang lokal. Inilimbag ito noong 189…