melaimagpantay.wordpress.com
Ganito ako magsulat
Nakikipagtitigan sa blangkong monitor, habang nakikipaglaro sa keyboard Bago nagpapatugtog ng gospel songs at bubuksan ang Google Chrome. Bubuksan ang notepad, gagawa ng outline habang maya’…