melaimagpantay.wordpress.com
Pagtuturo at pagsusulat
Kapag bolpen ang hawak, sa papel itinatarak upang mga ideya’y dumanak. Kapag marker ang hawak, sa whiteboard itinatarak upang ideya’y lumaganap. DAY 40 This work is licensed under a Cre…