melaimagpantay.wordpress.com
Ang magsasaka
Iginapas nang walang habas ang lahat ng pinaspas saka ikinaskas sa maong na kupas palad na magasgas upang pagod ay mapaspas. DAY 39 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDe…