mehmeterte.wordpress.com
“İçine dikkatlice bakan dışarısıyla karşılaşır” MEHMET ERTE İLE SÖYLEŞİ / MELİKE BELKIS AYDIN
yeni e, Haziran 2017 Bakışın Kirlettiği Ayna, Sahte ve Arzuda Bir Sapma’da genel olarak insanın sonluluğunu, noksanlığı ve zavallılığını ifşa ediyorsun. Bu bir yara. Ama bu yaraya merhametle…