mefhumdergi.com
İbn Rüşd’de Zaman Mefhumu
“Meşşai gelenek içerisinde yer alan diğer filozoflar gibi İbn Rüşd de zamanı, hareketi ölçen bir ölçü birimi olarak görmektedir.” St. Augustine’nin, “O halde nedir zaman? Bu bana sorul…