medmarbg.wordpress.com
Значението на визуалния контент маркетинг (инфографика)
Визуалният контент маркетинг е по-успешен, отколкото всяка друга форма на комуникация. Маркетолозите, които използват визуално съдържание, извличат ползи от по-високата доходност – повече фен…