medmarbg.wordpress.com
След десет години ще можем „да четем“ от снимки мислите на хората
Със завидна регулярност се появяват приложения и алгоритми, които могат да определят какво е показано на една снимка и дори да разпознават забавна ли е тя или не. За какво са необходими всички тези…