medmarbg.wordpress.com
Сток фотография
Сток фотографията – това са снимки по определени теми, които се продават на общодостъпни търговски площадки и могат да бъдат използвани като илюстрация или в рекламата. Сток снимките могат да…