medmarbg.wordpress.com
Ефект на рисунка с акварел във Photoshop CS6
1. Отворете изображението във Фотошоп и създайте негово копие – Layer>Duplicate Layer. 2. Преобразувайте копието в смарт обект – Layer>Smart Objects>Convert to Smart Object. 3.…