meditations.org.il
פרק 3.4 חוק הקרמה – כיצד נוצרים התניות והרגלים תודעתיים?
מתוך העבודה: 'אי-נחת, חמלה והתמרה – חקירה של תורת הבודהה כתורה חינוכית'; חלק III – התמרה על פי תורת הבודהה – הדגמה באמצעות דרך הבּוֹדְהִיצִ'יטַה; עמ' 107-110. "כל היצורים הם…