meditations.org.il
אבסורד, מהפיכה וקהילה – ביקורתו של אלבר קאמי על מרקס
העבודה הזו דורשת עריכה, אבל מכיוון שהתוכן שלה רלבנטי מאוד לפוסט אחר, אני מעלה אותה כפי שהיא. "שום דבר על האדמה הזאת אינו ראוי שייקנה במחיר דמו של אדם" …