meditations.org.il
חלק 3 – חינוך על-פי הפילוסופיה הדיאלוגית הקו-אקזיסטנציאליסטית: קריאה מחודשת ב'על המעשה החינוכי' למרטין בובר
ברשומה זו מופיעים החלק השלישי והמסכם + נספח + ביבליוגרפיה. [לחלק 1 לחצו כאן, לחלק 2 לחצו כאן, לתוכן העניינים לחצו כאן]. 3. דמות המחנך על-פי הפילוסופיה הדיאלוגית: ה. בין חירות לאחריות: "חיי…