meditations.org.il
הזמנה לריטריט של דהרמה ומעורבות חברתית
פעולה נכונה – דהרמה בעשייה הבודהה התווה דרך בת שמונה נתיבים לשחרור מסבל. אחד הנתיבים הוא פעולה נכונה: פעולה מטיבה, שאינה פוגעת באף יצור חי, ושזורעת זרעים של טוב. בריטריט זה נבחן את המשמעות של פעולה…