meditations.org.il
מאמר של זוהר וניית'ן – דהרמה מעורבת חברתית
שלום חברות וחברים, ראו קישור למאמר באנגלית שכתבו זוהר לביא וניית'ן גלייד, חברים יקרים לדרך, מקימי סנגה-סווה, שמארגנים פעולות של דהרמה מעורבת חברתית. המאמר עוסק בתכנים כגון: איך לפגוש סבל וכאב בלי ל…