meditations.org.il
"תיקון אדם-תיקון עולם": הדיאלקטיקה של חיי קהילה ותיקון חברתי
תגובה למאמרו של דוד מרחב: "חזרה לקהילה: כניעה או קידמה ?" חיי קהילה שיתופיים אינם חייבים ואף אינם יכולים לעמוד בסתירה לחתירה נחושה לסוציאל-דמוקרטיה ולצדק חברתי. המודל אותו מציב גולדמן (כפ…