meditations.org.il
קרמה ותרגול המידות – מאמר של סטיבן פולדר
התרגול של הפרמיטות ה'מעלות' (באנגלית perfections) הוא תרגול של פיתוח וטיפוח התודעה בחיי היום-יום. תרגול זה קשור להבנה של חוק הגורם והתוצאה הבודהיסטי – חוק הקרמה. להלן קישורים למאמר של סטיבן פ…