meditations.org.il
תזה
כותרת התזה: 'אי-נחת, חמלה והתמרה – חקירה של תורת הבודהה כתורה חינוכית – תוך דיאלוג עם הגותו הקיומית של אלבר קאמי'. לתועלת הציבור (וכדי שלא ארגיש שכל העבודה הייתה לשווא…) העלתי חלקים גדו…