meditations.org.il
מפגשים אישיים
ניתן לקבוע פגישות ליווי ארוכות-טווח או מפגשים חד-פעמיים שמטרתם לתמוך בתרגול האישי. במפגשים אני משלב כלים מהתרגול והמדיטציה הבודהיסטית עם גישת האקומי – פסיכולוגיה התנסותית. זוהי גישה…