meditations.org.il
פעילויות קרובות
להצטרפות לרשימת התפוצה הקישו כאן לוח הוראה ינואר 2020: התקופה הקרובה עשירה באירועי לימוד ותרגול. כולל הפתיחה המרגשת של הקורס במכון נלנדה. הנה הפירוט: 14.1 – ימי ג' 11-18 פתיחת התכנית של 'מכון נלנדה…