mediapoolen.se
Det Nya Mediesamhället – kurs
Vilka är de nya villkor för spridning av och åtkomst till information och kunskap? Kurs om nya medielandskapet för lärare och bibliotekarier.