medgudihverdagen.blog
Du kan stole på Guds løfter
Mennesker har en tendens til å love mer enn de kan holde, de har ikke alltid kraft til å gjennomføre hva de sier de skal. Men dette gjelder ikke Gud, så vi må ikke tvile på hans løfter fordi vi har…