mecvs.nl
Reactie op brief minister | ME/CVS Stichting Nederland
Op 20 juni jl. heeft minister Bruins gereageerd op de Kamervragen rond ME/CVS. De eerste indruk was dat de minister openingen gaf v.w.b. de patiëntenparticipatie bij de verdere vaststelling van het voorgenomen onderzoekprogramma naar oorzaak en behandeling van ME/CVS. Dat is positief. Voor het overige hield de minister zich vooral op de vlakte over zijn …