mecvs.nl
Inloopmiddag Leiden (2019-06-05)
Inloopmiddagen zijn bedoeld voor mensen met ME/CVS, partners en andere belangstellenden, die eens willen praten over de ziekte: hun klachten, behandelmogelijkheden, hoe om te gaan met je energie, e.d. U kunt tussen 14 en 16 uur binnenlopen om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en infor