mechristian.org
مناظرة الشيخ أحمد سلمان مع الشيخ عمار صالح – من قال بتحريف القرآن الشيعة أم السنة
مناظرة لاثبات تحريف القرآن ، بين طرف مسلم وطرف مسلم اخر ! اهم عبارة وردت فيها كانت في المقدمة على فم الشيخ الشيعي احمد سلمان حين قال : ” هذا الموضوع ( تحريف القرآن ) لا مصلحة في طرحه ، فغاية …